LTP-workshop

LTP-workshop

LTP-workshop proběhl 1. 12. 2015 na půdě Národního archivu ČR. Událost byla zároveň závěrečnou prezentací a veřejnou obhajobou projektu LTP-Pilot. Členové projektového týmu prezentovali své závěry, zkušenosti a výstupy z testování LTP open-source systému Archivematica. Na workshopu také vystoupili i zástupci Národní knihovny ČR, Národního archivu ČR, Knihovny Akademie věd ČR a Centrálného dátového archivu (Slovensko), kteří účastníky seznámili se svými projekty a systémy na dlouhodobou archivaci. Na závěr proběhla diskuze o dalším rozvoji LTP v ČR a možnosti užší spolupráce všech zájemců o problematiku.

Zde najdete prezentace členů týmu LTP-pilot i další pozvaných řečníků: