Je PDF/A vhodným formátem pro tabulky?

Post date: Dec 21, 2016 2:07:25 PM

Tento měsíc vydal National Archives of the Netherlands seznam preferovaných a doporučených formátů pro digital preservation (dostupné zde: http://www.nationaalarchief.nl/sites/default/files/docs/na_rapport_voorkeursformaten-web_0.pdf ale pouze v holandštině). Mezi preferovanými formáty pro tabulky (spreadsheets) je vedle .ods a .csv také PDF/A (akceptovatelné jsou i .xls a .xlsx). A právě nad vhodností PDF/A pro tabulky se zamýšlí blog Digital Preservation Matters.

Mezi hlavní důvody patří:

  • Ztráta přesnosti jednotlivých buněk při převodu na PDF/A (týká se počtu desetinných míst).

  • Zobrazená přesnost na desetinná místa není stejná, jako uložená přesnost.

  • Problémy jsou s interaktivním obsahem v tabulkách.

  • Vysoká obtížnost extrakce dat z PDF/A (oproti ostatním preferovaným formátům).