Normy

ISO 14 721 - OAIS

Open Archival Information System (OAIS) - jedná se o referenční model, který slouží jako teoretický základ pro digitální repozitáře. Poskytuje základní rámec pro všechny zájemce o digitální archivaci, obsahuje termíny a slovník pojmů, hlavně ale stanovuje základní entity a procesy v repozitáři, stejně jako tři základní typy informačních balíčků - SIP (Submission Information Package), AIP (Archival Information Packag) a DIP (Dissemination Information Package), které jsou v repozitáři používány.

Byl vytvořen organizací CCSDS (Consultative Committee for Space Data Systems) v roce 2002 a o rok později byl přijat jako ISO norma. V současné době je v platnosti verze 2, která byla přijata jako aktualizovaná norma ISO 14721:2012. V roce 2014 byla norma přeložena do češtiny (jako ČSN ISO 14721:2014).

Původní anglická verze OAIS v.2 je zdarma ke stažení na webu CCSDS: Open Archival Information System (OAIS)

Pro zájemce o OAIS je zde revidovaný úvod do tohoto modelu od Briana Lavoie v angličtině: OAIS Introductory Guide

Do češtiny pak tento text přeložil Marek Melichar:

LAVOIE, Brian F. a Marek MELICHAR (překl.). 2015. Úvod do referenčního modelu otevřeného archivačního informačního systému (OAIS). Výstup projektu LTP-Pilot. Brno. Dostupné z: https://drive.google.com/file/d/0BzOLuOh094X8ejZ0NHVOY3VuOTg/

ISO 16363

ISO 16363 - Audit and certification of trustworthy digital repositories - je norma na hodnocení důvěryhodnosti digitálních repozitářů. Vznikla na základě spolupráce CRL (The Center for Research Libraries) a OCLC (Online Computer Library Center). V roce 2014 byla přeložena do češtiny jako ČSN ISO 16363:2014.

Norma je určena k externímu auditu a certifikaci, ale stejně dobře ji lze použít pro vnitřní audit, nebo jako pomůcku pro budování nového digitálního repozitáře. Důraz je kladen na repozitář jako na celek se všemi aspekty činnosti - management a lidské zdroje, financování, smlouvy s dodavateli dat, vnitřní procesy, technické zázemí, IT zabezpečení atd.

Původní anglický dokument je zdarma ke stažení zde.

Více informací o normě nabízí web www.iso16363.org

ISO 16919

V této normě jsou definovány požadavky na organizace (ať už komerční společnosti, nebo neziskové organizace), které provádějí certifikace dle ISO 16363. Norma nebyla dlouho oficiálně schválena, byla k dispozici pouze ve formě draftu a tedy nemohli probíhat žádné oficiální certifikační audity. To se změnilo v roce 2014, kdy byla ISO 16919 konečně vydána.

Původní anglický text draftu je k dispozici zde.

Core Trust Seal (CTS)

CoreTrustSeal navazuje na starší nástroj pro hodnocení důvěryhodnosti digitálních repozitářů Data Seal of Approval (DSA). Od roku 2017 mohou repozitáře provádět hodnocení pomocí CTS namísto DSA - došlo k dohodě o spolupráci mezi World Data System of the International Science Council (WDS) a holandskou organizací Data Archiving and Networked Services (DANS) a vznikl tak společný systém pro hodnocení důvěryhodnosti digitálních repozitářů pod záštitou Research Data Alliance.

CoreTrustSeal je primárně určen pro repozitáře vědeckých dat, ale samozřejmě ho mohou využít i nevědecké repozitáře. Jedná se také o první úroveň certifikace podle globálního rámce pro certifikaci digitálních repozitářů, tak jak se na něm dohodli organizace stojící za certifikačními nástroji.

Více o CTS se můžete dočíst v sekci Certifikace.

DIN 31644, Nestor

DIN 31644 (Information und Dokumentation – Kriterien für vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive) pochází z německy mluvícího prostředí, proto reflektuje tamní právní i finanční situaci. Tuto normu lze zařadit svým rozsahem na stejnou úroveň jako ISO 16 363.

Kromě hodnocení důvěryhodnosti digitálního repozitáře může sloužit též jako pomůcka pro jeho návrh, plánování a budování. Hlavní část normy se skládá z 34 kritérií strukturovaných do 3 částí: organizace, správa duševního vlastnictví, jejich reprezentace a dále pak infrastruktura a bezpečnost.

V roce 2018 byla přeložena díky aktivitě Národního archivu ČR (Zbyšek Stodůlka, Milan Vojáček) do češtiny metodika k této normě a překlad byl autorizován pracovní skupinou nestoru pro certifikaci.

Dokument je dostupný zde: : http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0008-2018071005.

Další informace k certifikaci dle NESTOR zazněly na konferenci LTP 2019:

Sborník z konference: LTP 2019 - Nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov

Prezentace: Jiří Bernase - Certifikace NESTOR

Norma vychází z tzv. katalogu Nestor (Network of Expertise in Long-Term Storage and Long-Term availability of Digital Resources in Germany). Jedná se o soupis 14 kritérií s podrobným vysvětlením a konkrétními příklady.

Hodnocení repozitářů je možné rozdělit do tří hlavních okruhů [NESTOR, 2008]:

 1. organizační rámec

 2. správa objektů

 3. infrastruktura a zabezpečení

Hodnocení kritérií ve výše stanovených okruzích vychází ze čtyř základních principů:

 • Dokumentace

 • Transparentnost

 • Adekvátnost

 • Měřitelnost

Další standardy a metodiky pro LTP

Strategie a návrh

Administrace - Bezpečnost dat (výběr nejdůležitějších):

Dokumenty (standardy a projekty) technické komise ISO/IEC JTC1, SC27 (podskupiny 27):

  • ČSN ISO/IEC 27000 - 27002 - Systém řízení bezpečnosti informací

  • ČSN ISO/IEC 15408 - Kritéria pro hodnocení bezpečnosti IT

  • ČSN ISO/IEC TR 13335-1 - 13335-4 - Směrnice pro řízení bezpečnosti IT

  • ISO/IEC TR 13335-5 - Guidelines for the management of IT Security, Management guidance on network security

  • ISO/IEC 27017 — Information security management for cloud systems

  • ISO/IEC 27018 — Data protection for cloud systems

  • ISO/IEC 27040 — Guideline on storage security

Administrace - Metadata a persistentní identifikátory (výběr nejznámějších)

Popisná (volitelný výběr, podle typu systému):

Strukturální, administrativní, preservační:

Technická (nezbytnost):

Persistentní identifikátory

  • URN:NBN

  • DOI/Handle

Management záznamů

  • ISO 15489-1:2001 Information and documentation — Records management — Part 1: General

  • ISO 15489-2:2001 Information and documentation — Records management — Part 2: Guidelines