Kurikulum digital preservation workflow

Post date: Aug 16, 2017 9:45:30 AM

Digital Preservation Network (DPN) ve spolupráci s AVPreserve vytvořilo kurikulum pro digital preservation workflow. Na základě tohoto kurikula je možné v jednotlivých institucích vytvářet dílčí kurzy o digital preservation.

Kurikulum je volně dostupné ke stažení pod Creative Commons na webu DPN: http://dpn.org/dpn-admin/resources/digitalpreservationworkflowcurriculum-2.zip

Součástí jsou tato témata: