5. Nástroje na práci s metadaty

5. Nástroje na práci s metadaty

Dlouhodobé uchování digitálních dat je nedílně spojeno s metadaty. Ta jsou potřebná pro ochranné aktivity, jako jsou hodnocení rizik, plánování ochranných akcí apod. V této části se budeme věnovat pouze nástrojům, které pomáhají vytvářet nebo pracovat se standardy (schématy) METS a PREMIS. Tyto dva standardy jsou často využívané v digitálních repozitářích, a proto k nim existují volně dostupné nástroje. METS a PREMIS se většinou vyskytují společně, konkrétně PREMIS je vnořen do záznamu METS. METS je metadatový standard navržený pro zápis, výměnu či sdílení různých typů metadat ke konkrétnímu digitálnímu objektu. Umožňuje zabalit do jednoho XML souboru popisná, administrativní, ochranná, strukturální metadata i metadata práv.

PREMIS na druhé straně je schéma, které je specializované na tzv. ochranná metadata, tedy metadata o digitálním objektu, která podporují procesy dlouhodobého uchovávání toho konkrétního objektu. PREMIS je jedním z doporučených standardů pro část administrativních metadat schématu METS (amdSec). Existuje konkrétní doporučení, jakým způsobem PREMIS do METS zabalit (http://www.loc.gov/standards/premis/guidelines-premismets.pdf).

Nástroje na vytváření metadat METS, PREMIS a práci s nimi

  • Curator’s Workbench – http://blogs.lib.unc.edu/cdr/index.php/about-the-curators-workbench/ – nástroj na vytváření METS záznamů, s vnořenými popisnými metadaty ve standardu MODS. Dokáže vytvořit METS záznam pro konkrétní objekty, s určenou strukturou apod.

  • PIMTOOLS – PREMIS in METS Toolbox – http://pim.fcla.edu/ – dokáže validovat PREMIS v METS záznamu, vytvořit METS záznam s PREMIS záznamem, který máme k dispozici, nebo naopak z METS záznamu, který obsahuje PREMIS kompletní PREMIS vyextrahovat.

  • Sobek CM METS Editor – http://ufdc.ufl.edu/software/mets – nástroj umožňuje vytváření METS záznamu např. ze složky obsahující soubory.

  • Bagit – http://www.digitalpreservation.gov/documents/bagitspec.pdf – je specifikace a také nástroj, který vytváří balíčky (bags) dle specifikace. Jako hlavní schéma používá METS. Využívá se na vytváření balíků, které je možné uložit nebo sdílet, posílat do dalšího repozitáře. Balík obsahuje manifest všech souborů, kontrolní součty apod. Nejpoužívanější je aplikace z Kongresové knihovny https://github.com/LibraryOfCongress/bagit-java.

  • XFDU – XML Formatted Data Unit – je standard pro balení informací pro dlouhodobou archivaci používaný v některých komunitách využívající podobně jako METS XML (ISO 13527:2010).

Výše uvedené jsou individuální nástroje, je ale nutné říci, že vedle těchto nástrojů používá a vytváří METS a PREMIS záznamy většina systémů na správu digitálních dat (DAM – digital asset management system).

Ostatní nástroje

AVPS MDQC – http://www.avpreserve.com/tools/mdqc/ – nástroj na extrakci metadat a porovnání oproti specifickým pravidlům. Příklad použití: nástroji předložíme ukázkový soubor JP2, nástroj ukáže seznam technických metadat, na základě tohoto seznamu je možné vytvořit pravidla pro konkrétní elementy (např. "bit depth" musí být vždy 24-bit). Tato pravidla je pak možno validovat na dalších souborech a zjistit tak, zda odpovídají konkrétní specifikaci nebo mají odpovídající vlastnosti.

Kapitola 4. Nástroje pro práci s digitálními objekty - Zpět na Úvod - Kapitola 6. Speciální nástroje pro oblast archivace webu