Výhody certifikace podle DSA

Post date: Jul 18, 2017 7:42:43 AM

Holandská NCDD (Netherlands Coalition for Digital Preservation) provedla průzkum mezi repozitáři, které získaly certifikaci důvěryhodnosti dle Data Seal of Approval (DSA). I přes to, že na dotazník odpovědělo pouze 18 z 50 oslovených institucí, jedná o zajímavý vzorek dat. Výsledky průzkumu jsou zveřejněny zde: http://www.ncdd.nl/wp-content/uploads/2016/10/201611_DE_Houdbaar_Report_DSA-survey_2016.pdf

Lze je porovnat s deklarovanými přínosy podle webu DSA: https://www.datasealofapproval.org/en/assessment/benefits/. Podle autorů průzkumu z NCDD se ale v podstatě shodují.