Repozitář Chronopolis je důvěryhodný dle TRAC

Post date: Sep 6, 2016 7:51:58 AM

Digitální repozitář Chronopolis absolvoval úspěšně externí audit dle metodiky TRAC. Jedná se o repozitář na UC San Diego. Celý proces se skládal ze tří kroků:

  1. Interní audit podle TRAC.

  2. Revize výsledků interního auditu zástupci Center for Research Libraries (CRL).

  3. Externí audit ze strany CRL.

Výsledky interního auditu jsou dostupné zde: https://library.ucsd.edu/chronopolis/_files/trac/chronopolis_TRAC_self_audit.pdf

Výsledná zpráva externího auditu je pak dostupná zde: http://www.crl.edu/archiving-preservation/digital-archives/certification-and-assessment-digital-repositories/chronopolis