Digital archiving - Digitální archivnictví

Post date: Jun 19, 2015 9:08:44 PM

Ve čtvrtek 18. června proběhla na FF MU v Brně mezi studenty archivnictví, archiváři z praxe a dalšími pozvanými hosty diskuze o digitalizaci v archivech. Popis situace by dal na samostatný článek, ale dalo by se to ve zkratce shrnout do toho, že archivy v ČR pomalu objevují digitalizaci, ale téma Digital Preservation jim zatím moc neříká (kromě Národního archivu, kde se na LTP repozitáři pracuje).

Narazil jsem na zajímavou prezentaci od Julie Swierczek právě ohledně Digital Archiving. Třeba se někomu bude hodit: Digital Preservation 101, or, How to Keep Bits for Centuries