Záznam webináře - Tři klíčové prvky digitální archivace

Post date: May 24, 2017 9:54:10 AM

Na webu je dostupný záznam webináře, který pořádala Association of College & Research Libraries. Webinář byl zaměřen na tři základní pilíře digital preservation:

  • Management,

  • technologie,

  • obsah.

Záznam je dostupný zde: https://www.youtube.com/watch?v=-Ndw70MGgB0