Náklady na uložení dat: on-line nástroj

Post date: Sep 13, 2017 1:00:12 PM

David Rosenthal, který se dlouhodobě věnuje nákladům na uložení dat, zveřejnil na svém blogu nový příspěvek, ve kterém představil jednoduchý model na výpočet nákladů na uložení dat: http://blog.dshr.org/2017/08/economic-model-of-long-term-storage.html

Nástroj je volně dostupný na webu: http://economicmodel.dshr.org a umožňuje vložení proměnných ve čtyřech kategoriích:

 • Faktory ovlivňující náklady na úložná média

  • Náklady na pořízení pevného disku (DriveCost).

  • Velikost využitelného místa na pevném disku v TB (DriveTeraByte).

  • Kryderova hodnota (KryderRate).

  • Předpokládaná životnost pevného disku - za kolik let bude vyměněn, i když stále funguje (DriveLife).

  • Množství pevných disků, které každý rok selžou - v procentech z celkového počtu (DriveFailRate).

 • Faktory ovlivňující náklady na infrastrukturu

  • Pořizovací náklady na rack bez úložných médií (server, síť apod.) vydělené počtem disků (SlotCost).

  • Hodnota v procentech, o jakou se za rok sníží náklady na pořízení racku (SlotRate).

  • Životnost racku - za kolik let je rack vyměněn (SlotLife).

 • Faktory ovlivňující náklady na provoz

  • Roční náklady na provoz celého racku vydělené počtem disků - zde jsou započítány náklady jako je elektřina, náklady na zaměstnance, apod. (SlotCostPerYear).

  • Roční nárůst nákladů na provoz racku v procentech (LaborPowerRate).

  • Počet uložených kopií (ReplicationFactor).

 • Finanční faktory

  • Diskontní sazba: roční úroky získané investováním zbývajících peněz (DiscountRate).

Model vypočítá celkové náklady na 100 let. S původními údaji, které tam vložil David Rosenthal, to dělá 14 000 Kč za TB. Jde o pasivní uložení dat, model nepočítá s žádnými ochrannými akcemi, jako je formátová migrace apod. Je také nutné vzít v potaz rostoucí kapacity disků. Na co je dnes potřeba celé diskové pole, to se za několik let vejde na jeden disk.