Český sociálněvědní datový archiv získal pečeť DSA

Post date: Oct 11, 2016 10:02:45 AM

Český sociálněvědní datový archiv (ČSDA) absolvoval úspěšně audit podle Data Seal of Approval a získal tak potřebnou certifikaci pro ukládání dat z projektů Evropské komise v rámci Horizon 2020.

Dokumentace k auditu ČSDA je k dispozici na webu DSA: https://assessment.datasealofapproval.org/assessment_200/seal/pdf/