3. Projekty pro vzdělávání v oblasti dlouhodobé archivace a digitálního kurátorství

3. Projekty pro vzdělávání v oblasti dlouhodobé archivace a digitálního kurátorství

Vzdělávání v oblasti dlouhodobé archivace digitálních dat v Evropě bylo od počátku tisíciletí jednou z důležitých činností projektů financovaných z EU. Především projekty jako Erpanet, Interpares, nebo DigitalPreservationEurope (DPE) byly v téhle oblasti na počátku tisíciletí velmi aktivní. Od té doby se nabídka i online vzdělání, online kurzů nebo tutoriálů velmi rozšířila.

Digital preservation nebo Digital curation jsou dnes nabízeny jako studijní obor na velkých univerzitách. V USA a Velké Británii jsou vyučovací programy zaměřené tímto směrem v posledních letech velmi časté. Knihovny těchto univerzit jsou velmi obsáhlé, a často jsou světovými centry výzkumu v oblasti dlouhodobého uchovávání digitálních dat (Harvard, MIT, University of Illinois etc.). Níže jsou uvedeny linky na informace o jednotlivých kurzech.

Kapitola 2. Globální úsilí v oblasti standardizace a certifikace důvěryhodných digitálních repozitářů - Zpět na Úvod - Kapitola 4. Nástroje pro práci s digitálními objekty