Nová digitální strategie The National Archives

Post date: Mar 17, 2017 9:58:44 AM

The National Archives (UK) vydal v lednu 2017 novou digitální strategii na léta 2017 - 2019. V současnosti je to (dle autorů) digitální archiv první generace - plně funkční digitální archiv, který je schopný přijímat, zpracovávat a uchovávat velké množství dat a metadat. Cílem je stát se digitálním archivem druhé generace, být "digitální svým designem". Toho chce docílit následujícím:

  • mix různých typů dat (web, datasety, počítačové programy, neuronové sítě),

  • schopnosti tyto data vybírat a dlouhodobě ochraňovat,

  • agregace digitálních dat,

  • neutuchající snaha dlouhodobě ochraňovat digitální objekty, cože zahrnuje i měření a management rizik,

  • transparentnost ve všech činnostech archivu,

  • rozvoj metodik k zajištění přístupu k celé sbírce s přihlédnutím k právním a etickým hlediskům,

  • posun archivu ke konceptu vzájemně propojených dat.

http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/the-national-archives-digital-strategy-2017-19.pdf