Slovník pojmů

Vybrané pojmy v anglickém originále a v českém překladu, který respektuje ČSN ISO 14721 (OAIS). Termíny byly převzaty z webu digitalpreservation.cz.