Nový výbor pro certifikaci důvěryhodných repozitářů

Post date: May 31, 2017 7:27:42 AM

V roce 2010 byl ustanoven Evropský rámec pro certifikaci důvěryhodných repozitářů. Ten ustanovil tři stupně certifikace - základní (interní audit pomocí Data Seal of Approval), rozšířená (interní audit pomocí ISO 16363 nebo DIN 31644) a formální (plní externí audit a certifikace pomocí ISO 16363 nebo DIN 31644). Nyní došlo ke spolupráci mezi Data Seal of Approval a The World Data Systems. Tato spolupráce vyústila v nové požadavky na základní úroveň certifikace (kterou teď nazývají "Core certification" na místo "basic"): Core Trustworty Data Repositories Requirements.

Více viz blog Digital Preservation Seeds: http://digitalpreservation.nl/seeds/a-new-board-for-the-core-certification-now-established/