12. Obecné nástroje na manipulaci s digitálními objekty

12. Obecné nástroje na manipulaci s digitálními objekty

Nástroje níže jsou subjektivním výběrem autorů, nejsou v žádném případě pokusem o vyčerpávající seznam různých typů nástrojů.

Kopírování (přesun) dat

  • Rsync – https://rsync.samba.org/ – je unixová aplikace na synchronizaci a transfer dat mezi dvěma lokacemi. Při transferu dat lze všemožně nastavovat. Podstatné je, že mj. kontroluje integritu dat (pomocí kontrolních součtů), zachovává vlastnosti dat (date created, modified date apod.).

Přístupy k serverům

  • WinSCP – http://winscp.net/eng/docs/lang:cs – WinSCP je SFTP klient a FTP klient s otevřeným kódem (open source) pro Windows. Jeho hlavní funkcí je bezpečné přenášení souborů mezi vaším počítačem a vzdáleným serverem. Jde o jednoduchý nástroj na použití a přístup k serverům, pokud nechcete z nějakého důvodu používat přímo přes terminál.

  • Putty – http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ – terminál pro přístup k serverům.

Základní editace digitálních objektů

Kapitola 11. Bit level preservation - Zpět na Úvod – Kapitola 13. Odkazy na systémy a řešení pro dlouhodobou archivaci