Tvorba reportů v AtoM

Post date: Feb 3, 2017 8:09:39 AM

Jenny Mitcham z University of York pokračuje ve svém blogu o nasazení Archivematicy a AtoM v jejich digitálním archivu. V nejnovějším příspěvku popisuje každoroční boj s tvorbou reportů o přírůstcích pro The National Archives. V minulosti bylo vytváření takových reportů poměrně časově náročné, tentokrát se proto rozhodli využít možností systému AtoM. Vzhledem k tomu, že front-end AtoMu neumožňuje uspokojivě vytvářet požadované reporty, tak musel nastoupit přístup rovnou do databáze. Díky podpoře Artefactual Systems (fórum k AtoMu je podle Jenny Mitcham "skvělé místo k pokládání hloupých dotazů a lidé z Artefactual Systems jsou velmi ochotní je zodpovídat) a techničtěji zdatných kolegů z archivu se podařilo sestavit vhodný dotaz pro SQL databázi, takže se report podařilo vytvořit rychleji a efektivněji než v minulosti. Navíc se v dalších letech vytvořený dotaz jen drobně upraví a bude sloužit i nadále. Více o celém procesu zde: http://digital-archiving.blogspot.cz/2017/01/creating-annual-accessions-report-using.html