10. Výzkumné a experimentální nástroje

10. Výzkumné a experimentální nástroje

V komunitě zabývající se dlouhodobou ochranou je dostupných mnoho nástrojů. Některé jsou úzce specializované, další jsou obecnější, např. na analýzu souborů v konkrétní složce. Takovým nástrojem je např. NARA File Analyzer – https://github.com/usnationalarchives/File-Analyzer a další.

Další komunitou, která vyvíjí a používá nástroje na analýzy souborů je digital forensic. Nástroje jako Bitcurator – http://www.bitcurator.net/ a zdroje jako Forensic Wiki – http://forensicswiki.org/wiki/Main_Page jsou vynikající pomocí pro procesy dlouhodobé ochrany digitální dat.

Kapitola 9. Hashování a zajištění integrity - Zpět na Úvod – Kapitola 11. Bit level preservation