9. Hashování a zajištění integrity

9. Hashování a zajištění integrity

Kontrola fixity – ověření, že soubor nebyl změněn nebo poškozen, je základní operací bitové ochrany. V repozitářích probíhá obvykle na několika úrovních, v pravidelných intervalech nebo v okamžiku nějak definovaných událostí (přesuny dat, změny v infrastruktuře apod.). K ověření neměnnosti souboru se nejčastěji používají hashovací funkce nebo checksumy (MD5, SHA-2, CRC-32 apod.). Zvláštní význam má kontrola "fixity" v repozitářích, které musí prokázat, že uložené objekty jsou autentické a nezměněné z důvodu nějakých legislativních požadavků. Ty pak používají ještě další nástroje jako elektronické podpisy a časová razítka nebo třeba i kryptování obsahu.

  • MD5summer – http://www.md5summer.org/ – nástroj na vytváření a validaci kontrolních součtů

  • QuickHash – http://sourceforge.net/projects/quickhash/ – různé typy kontrolních součtů, výstup možno uložit jako CSV

  • AVPS Fixity – http://www.avpreserve.com/tools/fixity/ – nástroj na vytváření a validaci kontrolních součtů, podporuje všemožné typy kontrolních součtů a obsahuje časový plánovač; je tedy možné nastavit pravidelné kontroly až na úroveň hodin, a to pro různé složky či lokace. Je možno také propojení s emailovým účtem, takže v případě problému dostane správce email. Fixity neukládá kontrolní součty do složky k souborům, ale do své databáze

  • DROID – viz kapitola č. 4 – vytváří kontrolní součty, pokud se tato funkcionalita nastaví a je schopen je validovat pro konkrétní složky.

Kapitola 8. Emulace - Zpět na Úvod - Kapitola 10. Výzkumné a experimentální nástroje