Certifikace

Globální rámec pro certifikaci digitálních repozitářů

V roce 2010 podepsali zástupci tří skupin, které se zabývají standardy důvěryhodnosti digitálních repozitářů, Memorandum o porozumění. Vytvořily tak tři úrovně certifikací pro digitální repozitáře.

  • CCSD - stojí za normami OAIS a ISO 16363

  • Research Data Alliance - zaštiťující nástroj CoreTrustSeal

  • DIN Working Group - autoři německého NESTOR (DIN 31644)

Více si můžete přečíst v rozsáhlé zprávě z projektu APARSEN, která přináší informace nejen certifikačních úrovních, ale také zkušenosti a postřehy z testovacích auditů, které proběhly na půdě velkých evropských i amerických repozitářů: APARSEN: D33.1B Report on Peer Review of Digital Repositories

Úrovně certifikací

Základní certifikace

První úroveň certifikace, která je primárně určena pro menší repozitáře, ale absolvovat ji musí všechny, které pomýšlí i na vyšší stupně. Pro získání této úrovně je nutné absolvovat interní audit v rámci CoreTrustSeal (CTS), jehož výsledky jsou následně zaslány do centrály CTS na oponenturu. Certifikace je platná po dobu tří let, poté musí dojít k re-certifikaci. Administrativní poplatek je 1000 Euro.

Na webu CoreTrustSeal jsou k dispozici další informace, stejně jako záznamy webinářů k tématu certifikace:
https://www.coretrustseal.org/why-certification/requirements/

CoreTrustSeal nahradil starší standard Data Seal of Approval, který ale i dnes nabízí užitečné informace pro zájemce o téma důvěryhodnosti digitálních repozitářů. Více o DSA se můžete dočíst na webu CoreTrustSeal. Český překlad DSA spatřil světlo světa v roce 2014 díky práci Andrei Fojtů, Elišky Pavláskové, Jana Hutaře a Marka Melichara a je k dispozici zde.

Rozšířená certifikace

Je určena pro repozitáře, které již získaly základní certifikaci a následně provedly interní audit podle ISO 16363 (více viz Normy) nebo DIN 31644 a výsledky auditu prošly externím veřejným hodnocením a oponenturou od odborné komunity. Je určena pro středně velké repozitáře, protože interní audit podle ISO 16 363 je náročnější na přípravu a je potřeba alespoň jednoho pracovníka, který se tomuto úkolu bude nějakou dobu věnovat. O zkušenostech z interního auditu si můžete přečíst v článku Bernadette Houghton Trustworthiness: Self-assessment of an Institutional Repository against ISO 16363-2012.

Formální certifikace

Repozitář projde externím nezávislým auditem a získá certifikát podle ISO 16363 nebo DIN 31644. Tato úroveň je určena pro velké repozitáře typu národních knihoven nebo archivů, protože získání certifikátu je náročné na lidské i finanční zdroje. Velké repozitáře, jako jsou ty národního typu, měly být schopné prokázat svoji důvěryhodnost úspěšně absolvovaným auditem a ziskem certifikace.