11. Bit level preservation

11. Bit level preservation

Většina tohoto textu se zabývá nástroji pro funkční nebo logickou ochranu digitálních informací. V oblasti ochrany bitového streamu se používá řada technologií a nástrojů. Ochrana bitového streamu je základem dlouhodobé archivace. Uchování vlastních bitů ale neznamená uchování informačního obsahu v nich kódovaného: bity obsahující PDF soubor mohou být za 50 let nepoužitelné, soubor obsahující informace v neznámém formátu, bez kontextu a v neznámém kódování, který se vztahuje k neznámému tématu…

Bez ohledu na použité technologie ukládání bitů je obecně možné formulovat zásady uchovávání bitů:

  • uchovávání více kopií ve více lokalitách

  • používání více technologií ukládání dat od více výrobců atd.

  • pravidelná kontrola dat a udržování inventáře obsahu

  • zálohování a testování obnov ze zálohy

  • sdílení kapacit s jinými institucemi

Kapitola 10. Výzkumné a experimentální nástroje - Zpět na Úvod - Kapitola 12. Obecné nástroje na manipulaci s digitálními objekty