Jak na vědecká data?

Post date: Aug 10, 2015 5:31:36 PM

Nová grantová politika USA má ve svých podmínkách to, že instituce musí zajistit uložení vědeckých dat tak, aby se tato data dala znovu využít a byla dostupná pro ostatní vědce. Jak ale zajistit řádné uložení různorodých dat? Knihovny budou v tomto určitě hrát důležitou úlohu a jedním z nástrojů, které by měly institucím pomoci, je nástroj na plánování datového managementu DMPTool.