Možnosti uchovávání Google Dokumentů

Post date: May 24, 2017 9:11:11 AM

Mnoho institucí používá Google Dokumenty, protože umožňují rychlou a snadnou spolupráci, sdílení textů, tabulek, prezentací a nákresů. Jaké jsou možnosti pro digitální archivaci Google Documentů? Nad tím se zamýšlela a reálně testovala možnosti Jenny Mitcham. Svá zjištění publikovala na blogu: http://digital-archiving.blogspot.cz/2017/04/how-can-we-preserve-google-documents.html