Nabídka pracovních míst v oblasti LTP

Post date: Nov 30, 2015 9:46:19 AM

Národní knihovna ČR v současné době nabízí několik pracovních pozic v oblasti LTP nebo příbuzných:

- technický správce LTP úložiště

- obsahový správce LTP úložiště

- kurátor digitální knihovny

- ředitel/ka odboru digitalizace

Kromě nabídky NK ČR je otevřená i pozice digitálního archiváře v Archivu Univerzity Karlovy:

- archivář/archivářka se specializací na oblast digitálního archivnictví a digitalizaci archiválií