Seznam ohrožených druhů dat

Post date: Jan 18, 2018 10:03:52 AM

Na webu Digital Preservation Coalition (DPC) byl zveřejněn seznam "ohrožených druhů" digitálních dat, rozdělený do šesti stupňů:

  1. Nízké riziko - data které jsou (dlouhodobě) chráněná, ale která jsou teoreticky ohrožena, pokud by se o ně jejich vlastník přestal starat.

  2. Zranitelná data - sem jsou zařazena data z webu a sociálních sítí, jejichž existence závisí např. pouze na jednom vlastníkovi nebo obchodním modelu (např. posty na Facebooku, blogy, Twitter, diskuzní fóra, apod.)

  3. Ohrožená data - jde o taková data, kde jejich vlastník nemá kapacitu pro ochranu, nebo chybí technologické prostředky. Typicky jde o videa (Vimeo, Youtube, Facebook) a obrázky (Flickr, Instagram) na internetu.

  4. Kriticky ohrožená data - digitální data, která jsou uložena pouze na přenosných médiích - typicky fotografie uložené pouze v mobilu, ve fotoaparátu, na flash discích, nebo přenosných pevných discích. Jedná se především o osobní data (rodinné fotografie), nebo data v menších organizacích.

  5. Prakticky vyhynulá data - to jsou taková data, která buď nejsou nikde uložena, nebo uložena jsou, ale nejsou HW a SW nástroje pro jejich zpřístupnění, zobrazení nebo porozumění. Může jít o data z doby před internetem, např. služby teletext, nebo ViewData.

  6. Ostatní - data, která nebyla zatím zařazena do žádné z předchozích skupin, ale u kterých existuje zájem na jejich dlouhodobé ochraně.

Plný seznam je dostupný zde: http://dpconline.org/our-work/bit-list