LTP v Národní knihovně ČR

Post date: May 5, 2016 8:03:44 AM

V květnovo-červnovém čísle e-zpravodaje Národní knihovny ČR jsou dva krátké příspěvky o dvou hlavních LTP projektech v této knihovně. První se zabývá svobodným softwarem Heritrix a Wayback a jejich využitím ve Webarchivu. Druhý příspěvek pak řeší ISO normy pro audit důvěryhodnosti digitálních repozitářů a mluví o nutnosti provést audit podle normy ISO 16 363 i v LTP repozitáři Národní knihovny ČR. Bohužel neuvádí žádné termíny, ani v jaké fázi přípravy se v tuto chvíli repozitář nachází.

Oba příspěvky jsou dostupné zde: http://www.nkp.cz/soubory/ostatni/ez_2016_3.pdf