Digitalizace - porovnání nákladů

Post date: May 3, 2016 12:29:13 PM

Zajímavé srovnání nákladů na digitalizaci při použití dvou různých technologií provedl ve svém článku Yongli Zhou. Porovnává použití skeneru za 55 000 $ (cena v roce 2007) a sestavy složené z digitálního fotoaparátu a dalších součástí s celkovými náklady 4 500 $. Skenování na obou zařízeních porovnává jak po stránce kvality, tak i nákladů na údržbu. Výsledky jsou bezesporu zajímavé a potvrzují, že digitalizovat je dnes možné i za mnohem nižší náklady, než by se na první pohled mohlo zdát.

Článek je dostupný zde: http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ital/article/view/5704/8318