Deklarace sdílených hodnot v oblasti digital preservation

Post date: Feb 6, 2018 8:35:28 AM

Zástupci organizací, které jsou velmi aktivní v oblasti digital preservation, se rozhodli vytvořit deklaraci společných hodnot, které by měly být základem budoucího rozvoje a spolupráce v tomto oboru. Text je do 1. března 2018 zveřejněn k připomínkování, takže pokud se chce kdokoliv zapojit, tak má možnost vložit své komentáře zde: https://docs.google.com/document/d/1cL-g_X42J4p7d8H7O9YiuDD4-KCnRUllTC2syfXSn5s/edit#heading=h.ac00j13wtd0

Základní principy deklarace jsou následující:

  • spolupráce,

  • cenová dostupnost,

  • přístupnost i pro malé a střední instituce,

  • rozmanitost přístupů,

  • přenositelnost/interoperabilita,

  • transparentnost/sdílení znalostí,

  • odpovědnost,

  • kontinuita správy,

  • advokacie digitální archivace

  • podpora komunity.