Pojmenovávání souborů v dlouhodobé archivaci

Post date: Oct 4, 2016 1:03:04 PM

Na blogu Digital Preservation Matters zveřejnili Chris Erikson zásady pro pojmenovávání souborů při dlouhodobé archivaci:

  1. Stanovte si pravidla pro pojmenovávání a dodržujte je.

  2. Přípony souborů jsou užitečné a mohou výrazně pomoci při určování o jaký soubor se jedná (např.: .txt, .doc, .wav, .jpg).

  3. Povolená délka názvu se liší v různých operačních systémech, proto obecně vytvářejte názvy kratší než 30 znaků.

  4. Vyhněte se mezerám v názvech - ty mohou způsobit problémy při zpracování. Místo mezer používejte podtržítka.

  5. Vyhněte se interpunkci a speciálním znakům. Nejbezpečnějšími znaky jsou písmena a čísla. Většina operačních systémů rozlišuje velká a malá písmena, takže si dávejte pozor i na to. Některé znaky je nejlepší vůbec nepožívat - čárky, lomítka, otazníky a vykřičníky, *, závorky a další.

  6. Názvy udržujte rozumně krátké a ideálně pod 30 znaků.

  7. Nezačínejte a neukončujte názvy mezerami, speciálními znaky a interpunkčními znaménky.

  8. Tato pravidla používejte k pojmenovávání jak souborů, tak i složek.

Celý příspěvek je dostupný zde: http://preservationmatters.blogspot.cz/2016/09/digital-preservation-file-names.html