7. Plánování dlouhodobé ochrany

7. Plánování dlouhodobé ochrany

Nejznámější volně dostupné nástroje na plánování dlouhodobé ochrany jsou výstupy projektu PLANETS, konkrétně jde o PLANETS testbed a PLATO. Jsou to aplikace na testování migrací, vytváření plánů ochrany, jejichž výstupy lze zakomponovat do workflow LTP systému. Obě aplikace mají svůj původ v evropském projektu DELOS (2002-2006), v jehož rámci existovala i sekce pro dlouhodobou ochranu digitálních dat. V této sekci vznikly první návrhy a prototypy obou nástrojů. Jejich vývoj poté pokračoval v projektu PLANETS.

  • PLATO – http://www.ifs.tuwien.ac.at/dp/plato/intro/ – nástroj na plánování dlouhodobé ochrany, který umožňuje organizaci vytvářet tzv. plány ochrany, které lze automaticky provádět ve spojení s LTP systémy nebo se systémy uložení dat. Jde o online i offline prostředí, kde lze definovat požadavky na ochranu – způsoby, metody, zachování nebo pominutí signifikantních vlastností různých typů dat. Vstupem do nástroje může být manuální nastavení nebo upload předem vytvořené myšlenkové mapy, kterou si systém PLATO přeloží do jednotlivých požadavků. Nástroj také podporuje porovnání testovacích výstupů jednotlivých metod ochrany nebo výstupů z různých nástrojů, které podporuje (ImageMagick aj.). Na základě plánu ochrany je možno definovat tzv. ochranné aktivity a v systému je provádět. Např. systém EPrints je schopen od roku 2009 tyto plány ochrany pro jednotlivé typy dat (např. JPEG, GIF aj.) přímo provádět. EPrints je tak díky PLANETS doplněn o modul plánování ochrany a odpovídá více OAIS referenčnímu rámci. Stává se z něj jednoduchý LTP systém

  • LTP systémy jako Rosetta, Preservica, RODA (používá PLATO) mají moduly Plánování dlouhodobé ochrany - viz kapitola 13. Odkazy na systémy a řešení pro dlouhodobou archivaci.

  • PLANETS Testbed – byla webová aplikace, která poskytovala prostředí na vědecké experimenty v oblasti dlouhodobé ochrany digitálních dat. Přes webový prohlížeč nabízela a kombinovala data, SW, HW nástroje k testování různých metod dlouhodobé ochrany pro různé typy digitálních objektů. Výsledky bylo možné podrobně manuálně i automaticky porovnávat. V současné době není nástroj dostupný.

Kapitola 6. Speciální nástroje pro oblast archivace webu - Zpět na Úvod - Kapitola 8. Emulace