Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo aktualizaci národního standardu pro elektronické systémy spisové služby

Post date: Jul 11, 2017 6:20:14 AM

Ministerstvem vnitra ČR byla vydána nová verze národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby. Tato nová verze je platná od 4. 7. 2017.

Hlavní dokument spolu s přílohami, které popisují XML schémata pro výměnu dat a metadat, tvorbu SIP balíčků, export a import transakčních protokolů a dalších je dostupný na webu MV ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-ministerstva-vnitra-vestnik-ministerstva-vnitra.aspx