LTP-portál.cz

web o digitální archivaci

Co je to digitální archivace?

Digitální archivace je soubor postupů a opatření k zajištění toho, aby digitální dokumenty (např. digitalizované knihy, zvukové nahrávky, digitální fotografie, digital-born vědecká data, nebo účetní či zdravotní záznamy) byly dostupné i za 5, 10, 30, 50 i více let – tedy ve středně a dlouhodobém horizontu. Celý proces zahrnuje starost o data, formáty, úložná média, metadata, hardware i software, ale i znalosti správců repozitářů a dostatek financí na provoz.

Tradiční knihovny a archivy uchovávají dokumenty desítky a stovky let staré v nezměněné podobě. Cílem digitální archivace je, aby informace uložené v digitální podobě vydržely stejně dlouho jako ty na analogových nosičích a byly stále použitelné a srozumitelné. Jde tedy o to, aby se digitální repozitáře vyrovnaly klasickým knihovnám a archivům v jejich schopnostech uchovávat tradiční (analogové) dokumenty po velmi dlouhou dobu. K tomu je v současné době ještě velmi dlouhá cesta. Nicméně i ta nejdelší cesta začíná několika prvními kroky.

Vzpomínáte si na diskety a kazety?

Zastaralá úložná média jako jeden ze symbolů problematiky digitální archivace.