Výstupy projektu LTP-pilot

Aktivity v projektu LTP pilot lze obecně rozdělit na několik skupin - primárně šlo o testování limitů a použitelnosti LTP systému Archivematica, proto se značná část textů týká tohoto systému a to z pohledu jak technického, tak kurátorského (texty skupiny A - Archivematica a skup. - Technické zprávy z řešení projektu). Především sekce A a C by měla zájemcům o systém Archivematica zprostředkovat zkušenosti a postřehy získané během projektu LTP-pilot. 

Oblasti Long Term Preservation (LTP) věnují texty skupiny B - Dlouhodobá digitální archivace. Ty přinášejí základní vhled do problematiky a seznamují čtenáře se základními tématy oboru, jako jsou standardy, používané nástroje, důvěryhodnost digitálních repozitářů, nebo aktuální LTP projekty v českém prostředí. 

Další aktivity projektu se věnovaly osvětě v oblasti LTP a podpoře budování komunit v České republice. Výsledkem je LTP portál.cz, stejně jako připravovaný workshop, který se uskuteční v prosinci 2015 a to jako satelitní událost konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2015. 

Pro prvotní seznámení se s projektem LTP-pilot doporučujeme přečíst stručný přehled ve formě textu B0. Dlouhodobé uchování digitálních informací, Archivematica a projekt LTP-pilot a dále případně pokračovat textem A1. Úvodní přehled.

Publikované textové výstupy:

A – Archivematica

B - Dlouhodobá digitální archivace

C - Technické zprávy z řešení projektu


Osvěta LTP a podpora budování komunity

LTP workshop - satelitní událost konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě 2015
Prezentace projektu LTP pilot na semináři Digitalizace v krajských knihovnách IV., který proběhl v Moravské zemské knihovně 25. – 26. března v Brně.
Prezentace projektu LTP pilot formou posteru na konferenci Elektronické služby knihoven III., která proběhla ve dnech 12. – 13. května 2015 ve Zlíně.
Prezentace projektu LTP pilot a systému Archivematica na workshopu Archives in Digital Age pořádaném Národním archivem ČR. Své dojmy z workshopu sepsal Marek Melichar na blogu Digitalpreservation.cz:
Archives in Digital Age - seminář v Národním archivu