Evropský rámec pro certifikaci digitálních repozitářů

V roce 2010 podepsali zástupci tří skupin, které se zabývají standardy důvěryhodnosti digitálních repozitářů, Memorandum o porozumění. Vytvořily tak tři úrovně certifikací pro digitální repozitáře. Byly to tyto organizace:
  • CCSD - stojí za OAIS a ISO 16363
  • Data Seal of Approval - autoři stejnojmenné pečeti důvěryhodnosti DSA
  • DIN Working Group - autoři německého NESTORu3
Více si můžete přečíst v rozsáhlé zprávě z projektu APARSEN, která přináší informace nejen certifikačních úrovních, ale také zkušenosti a postřehy z testovacích auditů, které proběhly na půdě velkých evropských i amerických repozitářů: APARSEN: Report on Peer Review of Digital Repositories

Úrovně certifikací

Základní certifikace

První úroveň certifikace, která je primárně určena pro menší repozitáře, ale absolvovat ji musí všechny, které pomýšlí i na vyšší stupně. Pro získání této úrovně je nutné absolvovat interní audit v rámci Data Seal of Approval (DSA), jehož výsledky jsou následně zaslány do centrály DSA na oponenturu. Pokud repozitář uspěje, získá certifikační pečeť. 
Více o DSA se můžete dočíst v tomto článku, nebo na webu DSA. Český překlad DSA spatřil světlo světa v roce 2014 díky práci Andrei Fojtů, Elišky Pavláskové, Jana Hutaře a Marka Melichara a je k dispozici zde.

Rozšířená certifikace

Je určena pro repozitáře, které již získaly základní certifikaci a následně provedly interní audit podle ISO 16363 (více viz Normy) nebo DIN 31644 a výsledky auditu prošly externím veřejným hodnocením a oponenturou od odborné komunity. Je určena pro středně velké repozitáře, protože interní audit podle ISO 16 363 je náročnější na přípravu a je potřeba alespoň jednoho pracovníka, který se tomuto úkolu bude nějakou dobu věnovat. O zkušenostech z interního auditu si můžete přečíst v článku Bernadette Houghton Trustworthiness: Self-assessment of an Institutional Repository against ISO 16363-2012.

Formální certifikace

Repozitář projde externím nezávislým auditem a získá certifikát podle ISO 16363 nebo DIN 31644. Tato úroveň je určena pro velké repozitáře typu národních knihoven nebo archivů, protože získání certifikátu je náročné na lidské i finanční zdroje. Velké repozitáře, jako jsou ty národního typu, měly být schopné prokázat svoji důvěryhodnost úspěšně absolvovaným auditem a ziskem certifikace.