Budoucnost Národního digitálního archivu v reportáži ČT

přidáno: , autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno ]

Plánovanou budoucnost Národního digitálního archivu poodhalila krátká reportáž České televize - zajímavé je umístění druhého úložiště do bývalého protiatomového krytu. 

Kurikulum digital preservation workflow

přidáno: 16. 8. 2017 2:45, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 16. 8. 2017 2:45 ]

Digital Preservation Network (DPN) ve spolupráci s AVPreserve vytvořilo kurikulum pro digital preservation workflow. Na základě tohoto kurikula je možné v jednotlivých institucích vytvářet dílčí kurzy o digital preservation. 
Kurikulum je volně dostupné ke stažení pod Creative Commons na webu DPN: http://dpn.org/dpn-admin/resources/digitalpreservationworkflowcurriculum-2.zip 

Tajemný případ změny data v položce "naposledy upraveno"

přidáno: 16. 8. 2017 1:46, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 16. 8. 2017 1:46 ]

Jenny Mitcham z University of York na svém blogu popsala trable s tajemnou změnou času a data v položce "naposledy upraveno" u několika desítek EML souborů, přičemž kontrolní součty stále souhlasily. Celý tento drobný případ ukazuje, že uložení dat, pravidelné zálohy a kontrolní součty nemusí vždy na 100 % zabezpečit jejich neměnnost. Také ale ukazuje, jak komunita kolem digital preservation umí pomáhat v řešení problémů.
Článek je dostupný zde: http://digital-archiving.blogspot.cz/2017/07/the-mysterious-case-of-changed-last.html

Výhody certifikace podle DSA

přidáno: 18. 7. 2017 0:42, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 18. 7. 2017 0:43 ]

Holandská NCDD (Netherlands Coalition for Digital Preservation) provedla průzkum mezi repozitáři, které získaly certifikaci důvěryhodnosti dle Data Seal of Approval (DSA). I přes to, že na dotazník odpovědělo pouze 18 z 50 oslovených institucí, jedná o zajímavý vzorek dat. Výsledky průzkumu jsou zveřejněny zde: http://www.ncdd.nl/wp-content/uploads/2016/10/201611_DE_Houdbaar_Report_DSA-survey_2016.pdf 
Lze je porovnat s deklarovanými přínosy podle webu DSA: https://www.datasealofapproval.org/en/assessment/benefits/. Podle autorů průzkumu z NCDD se ale v podstatě shodují. 

Archivace e-mailů

přidáno: 18. 7. 2017 0:03, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 18. 7. 2017 0:04 ]

Digital Preservation Coalition (DPC) uspořádala v Londýně setkání na téma digitální archivace e-mailů. Prezentace z toho setkání jsou dostupné na webu DPC: http://www.dpconline.org/events/past-events/email-preservation-2017
Shrnutí z "e-mail preservation day" je pak sepsáno na tomto blogu: http://www.dpoc.ac.uk/2017/07/07/email-preservation-how-hard-can-it-be/

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo aktualizaci národního standardu pro elektronické systémy spisové služby

přidáno: 10. 7. 2017 23:20, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 10. 7. 2017 23:24 ]

Ministerstvem vnitra ČR byla vydána nová verze národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby. Tato nová verze je platná od 4. 7. 2017. 
Hlavní dokument spolu s přílohami, které popisují XML schémata pro výměnu dat a metadat, tvorbu SIP balíčků, export a import transakčních protokolů a dalších je dostupný na webu MV ČR:

Webinář Arkivum: Metadata

přidáno: 10. 7. 2017 3:42, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 17. 7. 2017 23:42 ]

Ve čtvrtek 20. července od 16:30 (CET) se uskuteční další ze série webinářů společnosti Arkivum. Tentokrát bude zaměřen na metadata a povedou ho Sara Allain (systémová archivářka ze společnosti Artefactual) a Paula Keogh (sektorový manažer ze společnosti Arkvivum). Konkrétně se na webináři budou probírat tato témata: 
  • Použití systémů Archivematica a AtoM a jejich funkcionalita vzhledem k metadatům. 
  • Jak archivovat automaticky získaná technická a administrativní metadata.
  • Kdy přidat deskriptivní metadata do procesu uchovávání.
  • Aktuální příklady využití systému Perpetua na univerzitách a v paměťových institucích.

Nový výbor pro certifikaci důvěryhodných repozitářů

přidáno: 31. 5. 2017 0:27, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 10. 7. 2017 3:28 ]

V roce 2010 byl ustanoven Evropský rámec pro certifikaci důvěryhodných repozitářů. Ten ustanovil tři stupně certifikace - základní (interní audit pomocí Data Seal of Approval), rozšířená (interní audit pomocí ISO 16363 nebo DIN 31644) a formální (plní externí audit a certifikace pomocí ISO 16363 nebo DIN 31644). Nyní došlo ke spolupráci mezi Data Seal of Approval a The World Data Systems. Tato spolupráce vyústila v nové požadavky na základní úroveň certifikace (kterou teď nazývají "Core certification" na místo "basic"): Core Trustworty Data Repositories Requirements.
Více viz blog Digital Preservation Seeds: http://digitalpreservation.nl/seeds/a-new-board-for-the-core-certification-now-established/

Automatizace zpracování DVD na Johns Hopkins University

přidáno: 31. 5. 2017 0:08, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 31. 5. 2017 0:08 ]

Abbey Potter ve svém článku popisuje jak se svými kolegy automatizovali workflow pro zpracování obsahu DVD disků do digitálního archivu. Na těchto discích bylo uloženo cca 50 TB dat, převážně fotografií dokumentující život na univerzitě a také její historii. Zatímco při manuálním zpracování zabralo 1500 DVD dva měsíce, po automatizaci se tento čas snížil na dva týdny. Spolu s kolegy vyvinuli několik Python skriptů, především pro vytváření správné adresářové struktury podle vzoru na DVD disku, pro dávkové přejmenovávání souborů podle dohodnutých pravidel a pro kontrolu vzorků dat. 

Záznam webináře - Tři klíčové prvky digitální archivace

přidáno: 24. 5. 2017 2:54, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 24. 5. 2017 2:54 ]

Na webu je dostupný záznam webináře, který pořádala Association of College & Research Libraries. Webinář byl zaměřen na tři základní pilíře digital preservation:
  • Management,
  • technologie,
  • obsah.
Záznam je dostupný zde: https://www.youtube.com/watch?v=-Ndw70MGgB0

  

1-10 of 116