Webináře o software preservation

přidáno: 4. 4. 2018 1:53, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 4. 4. 2018 1:54 ]

Digital Presrvation Coalition (DPC) a Software Preservation Network (SPN) uspořádají v dubnu a květnu 2018 sérii webinářů na téma dlouhodobého uchování softwaru. 
Každý webinář bude probíhat cca 45 minut a celá série je rozdělena na jednotlivé tématické okruhy: 

Díl 1: Software Preservation Overview
25. dubna, 16:00 CET

Díl 2: Software Collection Development
2. května, 16:00 CET

Díl 3: Software (Re)Use Cases
9. května, 16:00 CET

Díl 4: Software in Digital/Scholarly Communications
16. května, 16:00 CET

Díl 5: Scaling Software Preservation and Emulation
23. května, 16:00 CET

Díl 6: Software Preservation and Legal Challenges
30. května, 16:00 CET

Více informací o webinářích naleznete na webu SPN: http://www.softwarepreservationnetwork.org/events
Registrovat se můžete zde: http://bit.ly/softpres-webinar-register

4. edice doporučení IASA

přidáno: 23. 2. 2018 1:07, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 23. 2. 2018 1:07 ]

IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives) vydala 4. edici svého dokumentu "The Safeguarding of the Audiovisual Heritage: Ethics, Principles and Preservation Strategy".

Hodnocení souborových formátů od British Library

přidáno: 21. 2. 2018 3:17, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 21. 2. 2018 3:19 ]

Na wiki DPC je dostupné hodnocení formátů z pera Digital Preservation Team British Library: http://wiki.dpconline.org/index.php?title=File_Formats_Assessments
Zájemci zde naleznou jak iPRES paper, tak i odkazy na podobná hodnocení od Library of Congress a Harvard University Library. Klíčové jsou ale dokumenty, které hodnotí jednotlivé souborové formáty. Z knihovnického hlediska jsou asi nejzajímavější obrazové formáty (TIFF, JPEG2000), dokumentové (PDF, ODT, MOBI, EPUB) a zvukové (WAV, FLAC, MP3). 

Webinář: Preservation Metadata as Linked Data

přidáno: 6. 2. 2018 1:33, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 6. 2. 2018 1:34 ]

22. února od 18:00 (CET) se uskuteční webinář na téma: Preservation Metadata as Linked Data: Revising the PREMIS OWL Ontology. Webinář bude zaměřen na PREMIS OWL Ontology, protože je připravena revize současné verze. Draft byl pracovní skupinou vytvořen během minulého roku a nyní je dostupný pro připomínky odborné veřejnosti. 
V rámci webináře vystoupí tito prezentující:
 • Rebecca Guenther, Consultant, Library of Congress
 • Evelyn McLellan, Artefactual Systems
 • Bertrand Caron, Bibliothèque nationale de France
 • Elizabeth Russy-Roke, Emory University
Webinář bude proběhne 22. února od 18:00 (CET) na této adrese, registrace není nutná: http://login.icohere.com/PCC?pnum=SHC58987

Deklarace sdílených hodnot v oblasti digital preservation

přidáno: 6. 2. 2018 0:35, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 6. 2. 2018 1:04 ]

Zástupci organizací, které jsou velmi aktivní v oblasti digital preservation, se rozhodli vytvořit deklaraci společných hodnot, které by měly být základem budoucího rozvoje a spolupráce v tomto oboru. Text je do 1. března 2018 zveřejněn k připomínkování, takže pokud se chce kdokoliv zapojit, tak má možnost vložit své komentáře zde: https://docs.google.com/document/d/1cL-g_X42J4p7d8H7O9YiuDD4-KCnRUllTC2syfXSn5s/edit#heading=h.ac00j13wtd0

Základní principy deklarace jsou následující:
 • spolupráce,
 • cenová dostupnost, 
 • přístupnost i pro malé a střední instituce,
 • rozmanitost přístupů,
 • přenositelnost/interoperabilita,
 • transparentnost/sdílení znalostí, 
 • odpovědnost,
 • kontinuita správy,
 • advokacie digitální archivace
 • podpora komunity.

Seznam ohrožených druhů dat

přidáno: 18. 1. 2018 2:03, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 18. 1. 2018 2:04 ]

Na webu Digital Preservation Coalition (DPC) byl zveřejněn seznam "ohrožených druhů" digitálních dat, rozdělený do šesti stupňů:
 1. Nízké riziko - data které jsou (dlouhodobě) chráněná, ale která jsou teoreticky ohrožena, pokud by se o ně jejich vlastník přestal starat. 
 2. Zranitelná data - sem jsou zařazena data z webu a sociálních sítí, jejichž existence závisí např. pouze na jednom vlastníkovi nebo obchodním modelu (např. posty na Facebooku, blogy, Twitter, diskuzní fóra, apod.)
 3. Ohrožená data - jde o taková data, kde jejich vlastník nemá kapacitu pro ochranu, nebo chybí technologické prostředky. Typicky jde o videa (Vimeo, Youtube, Facebook) a obrázky (Flickr, Instagram) na internetu.
 4. Kriticky ohrožená data - digitální data, která jsou uložena pouze na přenosných médiích - typicky fotografie uložené pouze v mobilu, ve fotoaparátu, na flash discích, nebo přenosných pevných discích. Jedná se především o osobní data (rodinné fotografie), nebo data v menších organizacích. 
 5. Prakticky vyhynulá data - to jsou taková data, která buď nejsou nikde uložena, nebo uložena jsou, ale nejsou HW a SW nástroje pro jejich zpřístupnění, zobrazení nebo porozumění. Může jít o data z doby před internetem, např. služby teletext, nebo ViewData.
 6. Ostatní - data, která nebyla zatím zařazena do žádné z předchozích skupin, ale u kterých existuje zájem na jejich dlouhodobé ochraně.
Plný seznam je dostupný zde: http://dpconline.org/our-work/bit-list

A Digital Scholarship Guide od Library of Congress

přidáno: 18. 1. 2018 1:06, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 18. 1. 2018 1:26 ]

Library of Congress začala v lednu 2018 vydávat krátký seriál o sedmi částech "A Digital Scholarship Guide". Jednotlivé posty jsou zveřejňovány na jejich blogu The Signal, ale pokud se vám nechce čekat, jsou všechny články shrnuty do jednoho dokumentu, který je dostupný zde: Digital Scholarship Resource Guide.
Cílovou skupinou jsou spíše lidé, kteří se pohybují v oblasti Digital Humanities, ale v seriálu najdeme i témata digitalizace, postprocessingu dat, metadata a uložení dat.

Personální obsazení digitální archivace - výsledky průzkumu

přidáno: 21. 11. 2017 4:50, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 21. 11. 2017 4:52 ]

National Digital Stewardship Alliance (NDSA) provedla v roce 2017 průzkum personálního obsazení v institucích, které se zabývají digitální archivací. 78 % institucí pocházelo z USA, dále byla hojně zastoupena Evropa a po jednotlivých zástupcích také zbytek světa. Výsledky průzkumu jsou dostupné zde: http://ndsa.org/documents/Report_2017DigitalPreservationStaffingSurvey.pdf, pěkné shrnutí sepsal Chris Erikson na svém blogu Digital Preservation Matters: http://preservationmatters.blogspot.cz/2017/11/staffing.html.

Finský občanský archiv

přidáno: 30. 10. 2017 3:47, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 30. 10. 2017 3:48 ]

Měly by knihovny nabízet svým uživatelům dlouhodobou ochranu digitálních dat, nebo je to doménou komerčních služeb? Je digitální archivace pro veřejnost jednou ze služeb knihoven budoucnosti? Ve Finsku došli k závěru, že občané jejich státu by neměli být závislí na nestabilních komerčních poskytovatelích a proto na South-Eastern Finland University of Applied Sciences vyvinuli archiv pro digitální dokumenty občanů. Jaké překážky musejí při vývoji řešit si lze přečíst zde: https://saaers.wordpress.com/2017/02/01/developing-a-citizen-archive/
Samotný archiv je pak dostupný zde: https://osa.mamk.fi/

1-10 of 133