Nový výbor pro certifikaci důvěryhodných repozitářů

přidáno: 31. 5. 2017 0:27, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 31. 5. 2017 0:28 ]

V roce 2010 byl ustanoven Evropský rámec pro certifikaci důvěryhodných repozitářů. Ten ustanovil tři stupně certifikace - základní (interní audit pomocí Data Seal of Approval), rozšířená (interní audit pomocí ISO 16363 nebo DIN 31644) a formální (plní externí audit a certifikace pomocí ISO 16363 nebo DIN 31644). Nyní došlo ke spolupráci mezi Data Seal of Approval a The World Data Systems. Tato spolupráce vyústila v nové požadavky na základní úroveň certifikace (kterou teď nazývají "Core certification" na místo "basic"): Core Trustworty Data Repositories Requirements
Více viz blog Digital Preservation Seeds: http://digitalpreservation.nl/seeds/a-new-board-for-the-core-certification-now-established/

Automatizace zpracování DVD na Johns Hopkins University

přidáno: 31. 5. 2017 0:08, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 31. 5. 2017 0:08 ]

Abbey Potter ve svém článku popisuje jak se svými kolegy automatizovali workflow pro zpracování obsahu DVD disků do digitálního archivu. Na těchto discích bylo uloženo cca 50 TB dat, převážně fotografií dokumentující život na univerzitě a také její historii. Zatímco při manuálním zpracování zabralo 1500 DVD dva měsíce, po automatizaci se tento čas snížil na dva týdny. Spolu s kolegy vyvinuli několik Python skriptů, především pro vytváření správné adresářové struktury podle vzoru na DVD disku, pro dávkové přejmenovávání souborů podle dohodnutých pravidel a pro kontrolu vzorků dat. 

Záznam webináře - Tři klíčové prvky digitální archivace

přidáno: 24. 5. 2017 2:54, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 24. 5. 2017 2:54 ]

Na webu je dostupný záznam webináře, který pořádala Association of College & Research Libraries. Webinář byl zaměřen na tři základní pilíře digital preservation:
  • Management,
  • technologie,
  • obsah.
Záznam je dostupný zde: https://www.youtube.com/watch?v=-Ndw70MGgB0

  

Opravdová cena LTO pásek

přidáno: 24. 5. 2017 2:38, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 24. 5. 2017 2:38 ]

David Rosenthal se na svém blogu zamýšlí nad opravdovou cenou pásek - ty se zdají jako výhodné úložné médium z hlediska poměru cena-výkon, ale rizikem jsou skryté náklady, které mohou časem výrazně zvýšit cenu za pořízení pásek. Vzhledem k tomu, že každé cca dva roky dorazí na trh nová, lepší a větší, verze pásek a zpětná kompatibilita je možná jen několik generací zpět, tak mohou náklady při migraci pásek narůst do nepříjemné výše. Příspěvek je dostupný zde: http://blog.dshr.org/2017/05/tape-is-archive-heroin.html

Možnosti uchovávání Google Dokumentů

přidáno: 24. 5. 2017 2:11, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 24. 5. 2017 2:11 ]

Mnoho institucí používá Google Dokumenty, protože umožňují rychlou a snadnou spolupráci, sdílení textů, tabulek, prezentací a nákresů. Jaké jsou možnosti pro digitální archivaci Google Documentů? Nad tím se zamýšlela a reálně testovala možnosti Jenny Mitcham. Svá zjištění publikovala na blogu: http://digital-archiving.blogspot.cz/2017/04/how-can-we-preserve-google-documents.html

Veřejná e-mailová konference a diskuzní skupina k LTP (nejen) v ČR

přidáno: 9. 5. 2017 5:18, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 9. 5. 2017 5:18 ]

Před nedávnem byla na popud Marka Melichara a díky Elišce Pavláskové založena e-mailová konference a diskuzní skupina pro všechny zájemce o LTP. Můžete v ní diskutovat, ptát se na záludné otázky, zasílat pozvánky na zajímavé akce a podobně. 
Pro přidání příspěvku můžete zaslat e-mail na adresu: digital-preservation-cz@googlegroups.com.

Vzkaz příštím generacím - experiment biologů a egyptologů

přidáno: 31. 3. 2017 5:32, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 31. 3. 2017 5:32 ]

Na půdě Botanické zahrady Praha se uskuteční v sobotu 1. dubna 2017 ukládání schránky se vzkazem pro budoucí generace. Ukládání takových schránek je poměrně běžné, tato je ale zajímavá i z hlediska digitální archivace, respektive z hlediska úložných médií - vzkaz bude uložen na speciálním optickém disku, který bude uložen ve schránce s inertním plynem a tak bych teoreticky měl vydržet až 1000 let. Druhá kopie bude uložena do Národního archivu ČR a jeho obsah bude neustále udržován použitelný. Více o celém experimentu si můžete přečíst na webu Technetu: http://technet.idnes.cz/nejdelsi-experiment-lidstva-dgr-/veda.aspx?c=A170331_080059_veda_kuz

Webinář Arkivum

přidáno: 31. 3. 2017 5:23, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 31. 3. 2017 5:23 ]

26. dubna 2017 se od 16:30 do 17:15 uskuteční webinář společnosti Arkivum na téma "Digital Preservation Integration: Mix, Multiply & Maintain". Webinář bude zaměřen na integraci digital preservation do běžného fungování a do širšího workflow procesů instituce. Více informací a registrace na webinář najdete zde: http://arkivum.com/events/webinar-digital-preservation-integration-mix-multiply-maintain/

Libor Coufal o Národní knihovně Austrálie

přidáno: 31. 3. 2017 4:34, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 5. 4. 2017 23:40 ]

Na blogu Digitalpreservation.cz je vystaven záznam přednášky z 22. března 2017 od Libor Coufala, který pracuje v LTP oddělení Národní knihovny Austrálie.

Nová digitální strategie The National Archives

přidáno: 17. 3. 2017 2:58, autor: Zdeněk Hruška   [ aktualizováno 17. 3. 2017 2:59 ]

The National Archives (UK) vydal v lednu 2017 novou digitální strategii na léta 2017 - 2019. V současnosti je to (dle autorů) digitální archiv první generace - plně funkční digitální archiv, který je schopný přijímat, zpracovávat a uchovávat velké množství dat a metadat. Cílem je stát se digitálním archivem druhé generace, být "digitální svým designem". Toho chce docílit následujícím:
  • mix různých typů dat (web, datasety, počítačové programy, neuronové sítě),
  • schopnosti tyto data vybírat a dlouhodobě ochraňovat,
  • agregace digitálních dat,
  • neutuchající snaha dlouhodobě ochraňovat digitální objekty, cože zahrnuje i měření a management rizik, 
  • transparentnost ve všech činnostech archivu,
  • rozvoj metodik k zajištění přístupu k celé sbírce s přihlédnutím k právním a etickým hlediskům,
  • posun archivu ke konceptu vzájemně propojených dat.

1-10 of 109