Co je to Digital Preservation?
Digital preservation je soubor postupů a opatření k zajištění toho, aby digitální dokumenty (a je jedno, jestli se jedná o naskenované knihy, zvukové nahrávky, vaše digitální fotografie z dovolené, digital-born vědecká data, nebo účetní či zdravotní záznamy) byly dostupné i za 5, 10, 30, 50 i více let - tedy v dlouhodobém horizontu. To zahrnuje starost o data, formáty, úložná média, metadata, hardware i software, ale i znalosti správců repozitářů a dostatek financí na provoz. 
Tradiční knihovny a archivy uchovávají dokumenty desítky a stovky let staré v nezměněné podobě. Cílem digital preservation je, aby informace uložené v digitální podobě vydržely stejně dlouho jako ty na analogových nosičích a byly stále použitelné a srozumitelné. Jde tedy o to, aby se digitální repozitáře vyrovnaly klasickým knihovnám a archivům v jejich schopnostech uchovávat tradiční (analogové) dokumenty po velmi dlouhou dobu. K tomu je v současné době ještě velmi dlouhá cesta. Nicméně i ta nejdelší cesta začíná několika prvními kroky.

Vzpomínáte si na diskety a kazety?
Zastaralá úložná média jako jeden ze symbolů problematiky digital preservation

Novinky

  • Nový výbor pro certifikaci důvěryhodných repozitářů V roce 2010 byl ustanoven Evropský rámec pro certifikaci důvěryhodných repozitářů. Ten ustanovil tři stupně certifikace - základní (interní audit pomocí Data Seal of Approval), rozšířená (interní audit pomocí ISO 16363 ...
    Přidáno v 31. 5. 2017 0:28, autor: Zdeněk Hruška
  • Automatizace zpracování DVD na Johns Hopkins University Abbey Potter ve svém článku popisuje jak se svými kolegy automatizovali workflow pro zpracování obsahu DVD disků do digitálního archivu. Na těchto discích bylo uloženo cca 50 TB dat, převážně ...
    Přidáno v 31. 5. 2017 0:08, autor: Zdeněk Hruška
  • Záznam webináře - Tři klíčové prvky digitální archivace Na webu je dostupný záznam webináře, který pořádala Association of College & Research Libraries. Webinář byl zaměřen na tři základní pilíře digital preservation:Management,technologie,obsah.Záznam je dostupný zde: https ...
    Přidáno v 24. 5. 2017 2:54, autor: Zdeněk Hruška
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 109 Zobrazit více »