Projekt LTP pilot


Hlavním cílem projektu, který probíhal v období od září 2014 do října 2015, byla realizace pilotní implementace a ověření nízkobariérového řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních dat na bázi systému Archivematica, získání praktických zkušeností a vybudování expertního týmu schopného problematiku digitální ochrany dále rozvíjet a poskytovat metodickou podporu při zavádění systémů na podporu dlouhodobé ochrany digitálních dat v rámci sdružení CESNET a dalších spolupracujících organizacích (knihoven, archivů, muzeí, aj.).


Dílčí cíle projektu:

  1. Průzkum možností, nároků a omezení systému Archivematica.

  2. Návrh optimálního propojení systému Archivematica s datovým úložištěm a úložnou infrastrukturou CESNET.

  3. Ověření použitelnosti systému Archivematica pro ukládání, správu a logickou dlouhodobou ochranu vybraných typů dokumentů a sbírek.

  4. Simulování událostí, které se vyskytují během životního cyklu archivovaných dat a které ohrožují dostupnost, použitelnost obsahu, autenticitu a integritu dat.

  5. Vytvoření základní dokumentace pro správce systému a kurátory digitálních dat.


Nositelem projektu byl Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity, který úzce spolupracoval při řešení projektu s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a vybranými odborníky v oblasti digital preservation.

Výstupy a výsledky projektu, stejně jako zjištění a doporučení kolem systému Archivematica můžete nalézt na stránce VÝSTUPY PROJEKTU.